Plzeňský kraj vyhlašuje pro rok 2021 soutěž „Památka Plzeňského kraje“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky můžete od 25. 10. do 25. 11. 2021 ve dvou kategoriích:
1) Sochy a drobná architektura
2) Stavby
Vylosovaní tři hlasující z řad veřejnosti obdrží věcné ceny. Detail objektu lze otevřít kliknutím na název objektu.

Pomozte nám ocenit úsilí vlastníků památek a rozšířit povědomí o kulturním dědictví kraje.

Hlasujte v soutěži Památka Plzeňského kraje 2021

Sochy a drobná architektura:
Stavby:
...
Socha sv. Jana Nepomuckého, Úlice
Socha sv. Jana Nepomuckého byla nejprve očištěna od druhotných nátěrů, starých tmelů a biologických nečistot (řasy a lišejníky). Následovalo lokální zpevnění materiálu v narušených místech a vyplnění spár a plastické retuše poškozených tvarů.
16% Complete
...
Zámek Horažďovice
Předmětem restaurování byly vnitřní omítkové vrstvy sálu umístěného v nároží zámecké hranolové věže. Na základě stratigrafického průzkumu omítkových vrstev byla na středovém zrcadle nalezena malba blíže nespecifikovaného námětu a stáří s profil. rámem.
11% Complete
...
Návesní kaple, Boubín
Dveřní otvor Kaple byl vybaven běžnými dřevěnými rámovými dveřmi, celoročně byla kaple zavřená a nepřístupná veřejnosti. Osazením kované mříže došlo k žádoucímu větráním kaple po dobu vhodných klimat. podmínek a k jejímu zpřístupnění.
12% Complete
...
Kaple sv. Václava, Žinkovy
Březí
Obnova kaple zahrnovala udržovací práce a práce na odvlhčení objektu, dále obnovení přístupového chodníčku a novou výsadbu stromů na místě původních. Před samotným započetím obnovy byl proveden stratigrafický průzkum.
10% Complete
...
Socha sv. Jana Nepomuckého, Vrčeň
Jedná se o celkový restaurátorský zásah u sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vrčeni. Před započetím prací byl proveden podrobný restaurátorský průzkum. Byly lokalizovány otvory po svatozáři a palmové ratolesti.
21% Complete
...
Kostel sv. Václava, Radnice
Dokončení obnovy střešního pláště a obnova fasád věže a průčelí.
90% Complete
...
Sousoší Kalvárie, Podmokly
Sousoší bylo restaurováno ve dvou etapách v letech 2019 – 2020. Nejprve bylo provedeno odstranění dožilých stromů, zajištění svahu, srovnání schodiště. V roce 2020 byla restaurována soch. výzdoba a kříž.
100% Complete
...
Sýpka
bývalý kostel sv. Wolfganga, Tachov
Výměna střešní krytiny, oprava krovu, oprava fasády.
11% Complete
...
Socha sv. Donáta, Horšovský Týn
Restaurátorské práce byly provedeny v roce 2021. Materiálem sochy byl pojizerský pískovec, jeden z nejméně kvalitních pískovců. Atributy světce se nedochovaly. Nejstarší fotodokumentace byla k dispozici pouze z roku 1970.
12% Complete
...
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stříbro
Od roku 2005 je vlastníkem Město Stříbro, které postupně realizuje obnovu dlouhodobě zanedbaného kostela Nanebevzetí Panny Marie. V letech 2008 a 2010 byla restaurována nástropní malba ve středu klenby. V roce 2020 byly restaurovány vnitřní omítky.
14% Complete
...
Židovský hřbitov, Svojšín
Řebří
Obec Svojšín jako vlastník předmětné památky provádí od roku 2017 postupně a systematicky odbornou restaurátorskou obnovu všech dochovaných náhrobků na hřbitově.
18% Complete
...
Areál Liteňského mlýna
Celková obnova vnitř. zařízení vodní pily 2020 a 2021, rekonstrukce stodoly II. etapa 2020.
89% Complete
...
Boží muka, Tuněchody
Celkové restaurování. Pro komplet. obnovu vzhledu a funkce Božích muk byla dle fotografie z roku 1908 restaurátorem zhotovena socha Panny Marie. Závěrem restaurátorských prací byly provedeny barevné retuše tmelených mís a doplňků a hydrofobizace.
9% Complete
...
Zámek, Hradiště u Blovic
Budova zámku prošla v posledních letech revitalizací suterénů ve východ. a sever. křídle. Nesmírně cenná část objektu zahrnuje dochov. zbytky středověkého jádra a další staveb. prvky, např. z obd. renesance, byla před r. 2000 využívána jako uhelné sklepy.
7% Complete
...
Socha sv. Jana Nepomuckého, Mnichov u Poběžovic
Restaurování a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého, včetně obnovy schodišťového podstavce.
9% Complete
...
Kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov
Obnova kostela byla zahájena v roce 2015, kdy do objektu zatékalo. V letech 2015 – 2017 byla provedena výměna střešního pláště za krytinu taškovou (bobrovku), v letech 2018 – 2021 byla provedena fasáda a zároveň odvětrání zdiva.
11% Complete
...
Památník obětem II. světové války, Tachov
Tachovská mohyla uctívá památku obětí zahynulých ve válečných transportech a v pochodech smrti na západočeském území. Strohá a až brutalistní výtvarná podoba památníku, vytvořeného krátce po tragédii II. světové války, podtrhuje důstojnost a pietu místa.
20% Complete
...
Kaple Panny Marie Pomocné včetně bočního oltáře sv. Dominika, Chlumčany
V případě obnovy kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech z l. 2017–2021 se jednalo o největší opravu od roku 1943. Práce zahrnovaly opravu střechy a krovu vč. cibulovité věžičky s lucernou, opravu vněj. omítek a fasád, obnovu vnitř. omítek a restaurování.
25% Complete
...
Morový sloup, Plzeň
Ve dvou ročních etapách (2020-2021) provedené celkové restaurování morového sloupu v Plzni bylo zaměřené na systematické odstranění černých krust z povrchu architektury a sochařské výzdoby této významné barokní památky v centrální části města.
50% Complete

Hlasování pro Památku Plzeňského kraje 2021 bylo otevřeno od 25. října do 25. listopadu 2021.