Plzeňský kraj vyhlašuje pro rok 2019 soutěž „Památka Plzeňského kraje“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky můžete od 28. 10. do 30. 11. 2019 ve dvou kategoriích: 1) Drobná architektura a sochy, 2) Stavby. Vylosovaní tři hlasující z řad veřejnosti obdrží věcné ceny. Detail objektu lze otevřít kliknutím na název objektu.

Pomozte nám ocenit úsilí vlastníků památek a rozšířit povědomí o kulturním dědictví kraje.

Hlasujte v soutěži Památka Plzeňského kraje 2019

Drobná architektura a sochy:
Stavby:
...
Boží muka v sadech Na Valech, Klatovy
Restaurování božích muk
9% Complete
...
Kolowratská kaple
Obnova omítek, osazení kovářsky zpracovaného zábradlí a ošetření atikového štítu
8% Complete
...
Socha sv. Jana Nepomuckého
Výrov
Celkové restaurování sochy, osazením kovových atributů
21% Complete
...
Zámek
Horažďovice
Restaurování sgrafit a nástěnných maleb arkádového nádvoří zámku
9% Complete
...
Boží muka
při silnici mezi Pernarcem a Málkovicemi
Celkové restaurování a doplnění vrcholového křížku
8% Complete
...
Venkovská usedlost č.p. 10
Bujesily
Obnova vnějšího pláště
100% Complete
...
Socha sv. Jana Nepomuckého
Životice, část obce Chalupy
Celkové restaurování sochy
4% Complete
...
Jezuitská kolej
Klatovy
Stavební úpravy prostoru bývalého refektáře a přilehlých prostor v západním křídle
19% Complete
...
Socha sv. Jana Nepomuckého, Černošín
Kompletní restaurování sochy
18% Complete
...
Kostel sv. Ambrože Vícov
Restaurování kazatelny
18% Complete
...
Socha sv. Jana Nepomuckého, areál zámku Lhotka
Celkové restaurování sochy
20% Complete
...
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Hlavňovice
Obnova fasády
12% Complete
...
Socha sv. Václava z průčelí kostela sv. Václava v Radnicích
Restaurování sochy a osazení pozlaceného křížku na čapce světce
95% Complete
...
Kostel sv. Jiří, Černošín
Restaurování vnitřních stěn lodi kostela
20% Complete
...
Socha sv. Jana Nepomuckého
Přeštice, Masarykovo náměstí
Celkové restaurování sochy
23% Complete
...
Městský dům č.p. 48, Planá
Obnova fasády, dveří, vstupních vrat a replika oken, obnova dveřnic ke dveřím do obchodu
10% Complete
...
Socha sv. Jana Nepomuckého s kašnou v Kašperských Horách
Celková obnova sochy s podstavcem
5% Complete
...
Radnice č.p. 1, Staňkov
Celková rekonstrukce bývalé radnice k účelu využití „Komunitního centra“
8% Complete