Plzeňský kraj vyhlašuje pro rok 2018 soutěž „Památka Plzeňského kraje“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky můžete od 24. 10. do 26. 11. 2018 ve dvou kategoriích: 1) Drobná architektura a sochy, 2) Stavby. Vylosovaní tři hlasující z řad veřejnosti obdrží věcné ceny. Detail objektu lze otevřít kliknutím na název objektu.

Pomozte nám ocenit úsilí vlastníků památek a rozšířit povědomí o kulturním dědictví kraje.

Hlasujte v soutěži Památka Plzeňského kraje 2018

Drobná architektura a sochy:
Stavby:
...
Boží muka u Komorna
Celková obnova Božích muk
16% Complete
...
Mlýn č.p. 12
Ostrovec
Celková rekonstrukce
98% Complete
...
Vysoký kamenný kříž „tachovský“
Celkové restaurování
13% Complete
...
Svojšín zámek č. p. 1
Restaurování interiéru, vybavení mobiliářem
14% Complete
...
Hrob s litinovým krucifixem v areálu kaple sv. Michaela v Klatovech
Celkové restaurování hrobu
12% Complete
...
Kostel sv. J. Nepomuckého v Nových Mitrovicích
Restaurování portálu a znaku
11% Complete
...
Socha sv. Jana Nepomuckého
u studánky cestou na Zelenou Horu
Restaurátorská obnova sochy
21% Complete
...
Ptenín
zámek č.p. 1
Restaurování fasádních omítek
6% Complete
...
Socha blahoslaveného Hroznaty
Pernarec
Kompletní restaurování sochy
16% Complete
...
Kostel sv. Mikuláše
Šitboř
Osazení nové báně
22% Complete
...
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice a výklenková kaple nad Nebílovy
Celkové restaurování, doplnění chybějícího kříže
12% Complete
...
Kostel sv. Mikuláše
Dešenice
Obnova fasád, oken a dveří
24% Complete
...
Památník odboje v Sušici
Obnova sousoší
21% Complete
...
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, děkanský
Tachov
Oprava fasády přilehlých stěn lodi kostela a nátěr fasády jižní strany věže, vnitřní omítky věže
12% Complete
...
Kaple se souborem zastavení Křížové cesty
Rokycany
Celková oprava
100% Complete
...
Areál hájovny v Miřenicích
Další etapa kompletní revitalizace objektu bývalé hájovny
3% Complete
...
Výklenková kaple sv. Vojtěcha v Horažďovicích
Restaurování nástěnných maleb a obnova omítky
13% Complete
...
Nemilkov
zámek č.p. 1, areál
Obnova komínových těles, částí krovu a pokládka šindele
70% Complete
...
Pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice v Hostouni
Restaurování celého pilíře
38% Complete

Soutěž již byla ukončena